Moeders kind, schoon kind

GatekeepingHet is voor mij lang een raadsel geweest wat ervoor zorgt dat sommige mannen op de achtergrond blijven in het ouderschap. Sommigen zeggen dat ze zouden willen dat kinderen kunnen fietsen als ze worden geboren. Maar andere mannen hebben echt spijt dat ze niet meer betrokken waren bij het zorgen voor hun kleine baby. Soms is dit zeker te wijten aan de vader: de voetbal is belangrijker, hij “durft” het niet of hij werkt teveel. Maar laat ons eerlijk zijn: heel vaak heeft het ook te maken met de nood aan controle bij de moeder. Je kent het wel: de papa is enthousiast om de kleine te verschonen en propere kleertjes aan te doen. Maar we kunnen het dan niet laten om eens schaapachtig te grijnzen als hij “weer” een combinatie heeft aangetrokken waar Pippo de clown jaloers op zou zijn. In een mooi woord heet dit: ‘maternal gatekeeping’. Of met andere woorden: moeder, bewaak uw poort! Maar toen ik in 2010 een klein onderzoek deed bij 130 moeders met een kindje onder de 1 jaar zeiden ze allemaal dat de steun van de partner dé belangrijkste factor is om zich rustig te voelen bij hun moederschap. Reden genoeg dus om dit fenomeen eens van dichterbij te bekijken want soms doen we onszelf echt de das om. Het effect op de partner is immers niet te onderschatten.

Doe maar schat maar ik kan het beter!
Het fenomeen is uitgebreid onderzocht door Sarah J. Schoppe-Sullivan waarbij ze 97 koppels ondervroeg naar hoe de rollen in het ouderschap waren verdeeld. En zo bleek dat 20 tot 25% van de vrouwen last had van deze kleine dwaling. Mijn beleving is dat bijna alle moeders zich er in meer of mindere aan bezondigen. Ook al is ‘maternal gatekeeping’ niet de enige reden waarom mannen hun rol als vader niet opnemen, het is wel een hele belangrijke.

Onder ‘maternal gatekeeping’ verstaan ​​we dat een ouder, in dit geval jij als moeder, mee bepaalt hoe de relatie is tussen de vader en het kind. Dit kan binnen een huwelijk maar ook wanneer de ouders gescheiden zijn, gebeurt dit ook echt vaak. Je neemt als het ware de macht over  de interactie tussen vader en kind, op een subtiele en soms impliciete manier. Voorbeelden zijn:

 • je geeft kritiek op de vader wanneer hij een bepaalde taak heeft uitgevoerd (de baby een jasje aangetrokken of eten gegeven)
 • je stelt een onrealistische standaard waaraan de vader moet voldoen
 • je ondermijnt het ouderlijke gezag van de vader
 • je neemt heel de organisatie en planning van het huishouden op jou zonder hem daarin te betrekken
 • je kan geen verantwoordelijkheid loslaten bij de zorg voor het gezin
 • je vraagt ​​veel bevestiging in je moederrol, zowel binnen de relatie als daar buiten
 • je gelooft in een tradionele rolverdeling tussen man en vrouw
 • je ziet de vader meer als hulpje dan als evenwaardige verzorger van het kind
 • je vraagt ​​de vader om hulp maar geeft dan expliciete aanwijzingen op hoe de hulpvraag moet beantwoord worden
 • je voelt je stiekem een beetje opgelaten wanneer de vader zich soms incompetent gedraagt ​​in zijn vaderrol
 • je voelt je bedreigd wanneer de kinderen zich pijn doen en naar de vader lopen voor  hulp en troost

Het spreekt voor zich dat een partner al stevig in zijn schoenen moet staan om hiertegen weerwerk te bieden. Heel vaak is dat bij eerstgeborenen onmogelijk. We zien dan ook dat ‘maternal gatekeeping’ bij een eerste veel meer aanwezig is dan bij volgende kinderen. Bij een tweede, derde kind kan je het doen en laten van de vader niet meer controleren en ben je genoodzaakt om hem meer zijn zin te laten doen. Dit komt het vertrouwen in je partner zeker ten goede waardoor je ook jouw contact kan herstellen. Door het groeiende vertrouwen in jouw partner slaag je erin het moederschap meer los te laten en jouw rollen als vrouw en moeder evenwichtig te verdelen. In hoeverre je je ondersteund voelt door jouw partner heb je dus ook zelf in de de hand.  Hoewel we streven naar gelijkheid in het ouderschap vertrouwen mannen vooral op de vrouw om aan te geven of ze al dan niet hulp nodig heeft. Wanneer jij geen hulp durft vragen, zal de jonge vader het ook opgeven om jou te ondersteunen en te helpen. En we hebben onze partners nochtans echt nodig! Gedeeld ouderschap is zo-veel makkelijker. Maar ook jullie kindje heeft recht op een hechte band met haar of zijn papa. En daar speel jij ook een belangrijke rol in en meer dan je misschien denkt.

Hoe kan je het anders doen?

Jullie peuter laat zich van jouw schoot glijden en nestelt zich op de schoot van de papa.

Zeg niet: “Oooooh? Laat je mij alleeeeen???”
Zeg wel: “Gezellig he, bij de papa!”

Je man neemt de ochtendshift voor zijn rekening.

Doe niet: Alles tot op de letter uitleggen, kleren klaarleggen en een handleiding van 5 bladzijden achterlaten.
Doe wel: Vertrouw erop dat hij het wel zal vragen en zijn plan kan trekken. Hij is uiteindelijk een volwassen man. En indien niet: wat kan er gebeuren?

Jullie kindje valt en je partner is er als eerste bij.

Doe niet: “Kom hier, schatje, mama zal je wel troosten.”
Doe wel: Blijf op afstand en laat de papa de tranen opvangen. Negeer de soms hulpeloze blik. Sta ook niet smekend te kijken naar je kindje in de hoop dat hij naar jou wilt komen.

Je partner geeft de kleine een badje.

Doe niet: erbij blijven voor de “gezelligheid”
Doe wel: ga iets voor jezelf doen

Je partner heeft de kinderen aangekleed op zijn eigengereide wijze.

Doe niet: “Maar schatje toch, wat heeft de papa nu weer gekozen?!?!”
Doe wel: slik je woorden in en bedenk dat mode vergankelijk is en een eigen stijl hip en modern overkomt. Kinderen doen niet liever dan zich verkleden trouwens.

Je kleuter vraagt ​​een koekje aan de papa. Hij had die dag nog geen koekje gehad en indien hij aan jou een koekje had  gevraagd dan had hij het zeker gekregen. De papa weigert het koekje. De kleuter smijt zich op de grond en begint dramatisch te huilen.

Doe niet: “Och laat hem toch! Hij heeft er vandaag nog geen gekregen.”
Doe wel: ondersteun je partner in het rustig krijgen van jullie kleine bengel.

Jullie kindje ligt bij je partner op de arm wanneer hij zijn keel openzet.

Doe niet: de baby overnemen
Doe wel: geef tips over wat jullie kindje fijn vindt en kalmeert. Negeer de zin: “Hij heeft zeker honger!”

Jullie hebben allebei het beste van jullie zelf gegeven bij de babyborrel of het eerste verjaardagsfeestje.

Doe niet: “Wat heb jij toch een fantastische mama!” (tegen de nietsvermoedende kleine)
Doe wel: sla je arm om je partner en zeg iets als: “Wat zijn wij toch een goed team!”

Je kindje huilt en is ontroostbaar. Je partner doet echt zijn best maar hij krijgt de kleine niet rustig. Jullie beslissen samen dat jij terug overneemt.

Doe niet: “Kom maar bij dé mama.”
Doe wel: “Dank je wel schat, ik vind het ook niet makkelijk.”

Jullie peuter speelt, je partner zit in de zetel en jij staat in de keuken. Jullie peuter komt naar jou om iets van Duplo in elkaar te zetten. (of kleren aan te trekken bij de pop)

Zeg niet: “Ik ben hier precies weer de enige ouder in dit huis?!”
Zeg wel: “Vraag het maar aan papa, hij kan dat goed!”

Je partner is bang van kleine baby’s en durft geen luier te verschonen.

Doe niet: hem alles uit handen nemen en hem aan zijn hulpeloosheid overlaten
Doe wel: toon het hem en begeleid hem in hoe hij het kan doen. Geef hem vertrouwen en steun.

Beste mevrouw De Block

Ik las onlangs dat u het boek “The gentle mom” aanbeveelt. Het boek waarin twee mama’s hun moeilijkheden bij het moeder worden in geuren en kleuren uitspreken. U drukte zich daarna nog sterker uit: als ik dit jaar 1 boek koop, moet het dát zijn. Nou, daar was ik heel erg blij mee. U weet dat uiteraard niet maar ik werk al jaren met de doelgroep prille moeders die na de geboorte van hun kindje de pedalen verliezen. Zowat alle problematieken tussen babyblues en kraambedpsychose in.   Toch belangrijk werk als je het mij vraagt.

Storm op zee

Wanneer vrouwen moeder worden dan gaat dat gelukkig meestal vlot. Maar ook zeer veel vrouwen raken het noorden kwijt. Ze voelen zich onzeker, bang, vol twijfel, radeloos, verdrietig, oververantwoordelijk en alleen. Moeder worden is een grote omschakeling en ze hebben daar tijd voor nodig. Ik weet niet of u zelf moeder bent maar u kent zeker het gevoel dat u moet wennen aan een nieuwe staat van zijn of een nieuwe functie of wat er gebeurt als u iemand verliest. Want deze vrouwen krijgen een kind maar verliezen ook een heleboel zoals bijvoorbeeld hun vrijheid, hun relatie, hun identiteit. Ze komen in een rouwproces terecht, en rouw is rauw en pijnlijk. Soms gaan ze te rade bij hun partner of vriendinnen maar soms is dat niet voldoende en gaan ze op zoek naar professionele hulp. Op dat moment komen ze bij mij terecht.

Baken op zee

Er wordt hard gewerkt in mijn praktijkruimte. Werken met jonge moeders betekent dat ik verantwoordelijk ben voor twee levens: dat van de moeder maar ook van, het soms erg jonge, kindje. Er wordt gepraat en geluisterd, gelachen en gehuild. We maken collages over het moederschap en over hoe ze zichzelf zien als moeder. We zorgen dat praktische beslommeringen worden aangepakt, dat ze terug grond onder haar voeten voelt dankzij meditatie en ademhalingsoefeningen. Ik geef haar hoop en perspectief. Dit is met momenten millimeterwerk. Soms is een moeder niet tot veel meer in staat dan huilen en al dat verdriet loslaten. Ik zit er dan dag na dag naast en help haar terug contact te maken met haar kindje. Dit vraagt tijd en vele uren werk. Ja, ik durf zeggen dat ik moeders voor erger behoed heb. Deze moeders hebben geen tijd om te wachten tot er iemand hen kan begeleiden. Ze hebben NU iemand nodig die adequate hulp biedt. Het is dat of verzuipen op zee.

Zorg en centen

Weet u wie ik ben? Ik ben geen psycholoog of psychiater. Ik ben Gestalttherapeut. Ik begrijp ten volle uw bezorgdheid dat u kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg wilt voor de Belgische bevolking. Alleen heb ik het moeilijk dat u Belgische moeders en andere cliënten toegang tot mij en mijn collega-therapeuten wilt ontzeggen. Ik weet niet of u hiervan de impact correct inschat? Ten eerste zullen de wachtlijsten bij psychiaters en psychologen nóg langer worden. Ten tweede zullen er nog meer anti-depressiva en aanverwanten geslikt worden, wat zoals u wel weet dit land veel geld kost en bovendien niet helpend is. Ten derde geloof ik ook dat het aantal zelfdodingen de hoogte zal ingaan. Maar in mijn situatie zullen vooral veel moeders in de kou blijven staan. Weet u wat dat betekent? Ú wordt daardoor verantwoordelijk voor twee levens. En ik zal met de handen geboeid aan de zijlijn staan. Enkel en alleen maar omdat ik volgens de nieuwe wet eerst mijn master psychologie moet behalen. Dat zijn zeer veel levens die op de helling komen te staan. Ik ben zeker bereid tot bijscholing maar ik wil mijn mandaat behouden om met hart en ziel te blijven werken met mijn cliënten. Nou, als ik u één iets mag aanbevelen om zeker nog te doen dit jaar dan is het wel dit: ga eens een dag meevolgen bij een psychotherapeut, psycholoog en psychiater en voel zelf het verschil. Want dat wij, therapeuten, het verschil kunnen maken, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Zeer welkom dus. Als u durft.

Lieve Van Weddingen, Gestalttherapeut en auteur van “Mijn baby lacht…nu ik nog!”

Mijn lieve kind


imageWanneer je een rot postpartum periode hebt gekend, komt er soms/vaak een grote berg schuldgevoel bij. Die krijg je helemaal gratis. Je voelt je schuldig naar je kindje toe dat je er zo verdrietig bij liep, er niet helemaal “was” voor hem of haar, je voelt je misschien een slechte moeder omdat je liever een happy mom was geweest of omdat je merkt dat het moederen je minder goed afgaat dan je gehoopt had. Dat schuldgevoel knaagt. Eigenlijk is dat schuldgevoel bedekt verdriet (ja, nog meer verdriet) dat je nooit gedeeld hebt met diegene waarover het gaat: je kindje dus.

In het volwassen leven doen we dit nochtans geregeld. Je hebt spijt over een bepaald gesprek met iemand of je voelt dat je tekort geschoten bent of je bent er niet geweest zoals je wou. Wanneer dat blijft hangen tussen jou en de ander dan borrelt de goesting om daarmee iets te doen. Je stuurt een bod bloemen, je gaat samen iets eten, je probeert de relatie te herstellen zodat het voorval niet eeuwig tussen jullie blijft hangen. Je gaat je ervan vergewissen dat jullie back on track zijn. Dat is ook exact wat je gaat doen met jouw kindje. Een soort van closure van die moeilijke periode en een overgang naar de nieuwe periode. Je sluit af. Je maakt rond. Je rondt af.

Breng het in contact

Je kindje uitnodigen voor een lekker etentje of een Goed Gesprek is misschien wat moeilijk. Maar dit verdriet staat jullie relatie misschien wél in de weg. Je voelt je niet écht verbonden. Je compenseert teveel omdat hij of zij je in de beginperiode al zoveel heeft moeten missen. Je hebt het gevoel dat je iets “goed” te maken hebt. Je houdt wat meer afstand omdat je het gevoel hebt dat je kindje je niet zo graag ziet. Je hebt het gevoel meer vanuit je hoofd dan vanuit je buik te moederen. Je merkt bij jezelf dat er zinnetjes voorbij komen als:”Ziet hij mij wel graag?” of “Zou hij zich dat nog herinneren?” of “Pffff, ik zou mij echt meer verbonden willen voelen.”. Je voelt wanneer jullie samen zijn dat je hart niet overloopt van liefde. De vraag is natuurlijk of dit moét en nodig is. Dubbel antwoord: het is belangrijk en de bedoeling dat die band uiteindelijk sterk wordt, dat is ook jouw betrachting, daar ben ik zeker van. Deze band bepaalt hoe jullie later samen gaan optrekken, of je puberdochter nog gaat komen vertellen wat er bij haar leeft (niet alles maar toch veel). Een hechte band tussen moeder en kind komt iedereen ten goede. Maar, goed nieuws: je hebt tijd om die op te bouwen. Sommige mama’s doen daar langer over dan anderen en dat is helemaal okee. Wanneer je echter voelt dat je nog iets te doen hebt om die band te verstevigen, dat de periode na de bevalling tussen jullie staat of dat je gruwelijk veel spijt hebt over hoe de bevalling is verlopen of dat de borstvoeding niet gegaan is zoals je wou, wanneer je voelt dat er een soort afstand is en dat allemaal overgoten met een saus van Schuld en Schaamte dan is het wijs om daarmee aan de slag te gaan.

Schrijf eens een brief

Je gaat uitleggen aan je kindje wat er allemaal gebeurd is, dat dat niks te maken had met hem of haar en je vraagt min of meer om vergeving. Al vergeef je jezelf vooral het allemaal te vertellen en uit te spreken. Daarom vraag ik vaak aan mama’s om een brief te schrijven aan hun kind waarin ze het één en ander uitleggen. En daarna lezen ze die voor aan het kind in kwestie. Het uitspreken, luidop, daar de tijd en de ruimte voor nemen is van cruciaal belang. Soms is dat kindje nog heel klein maar dat is niet van belang. Bijna altijd worden kindjes heel erg stil en rustig en aandachtig omdat ze voelen dat wat je te zeggen hebt zo belangrijk is. Je stem en je intonatie zullen zich ook afstemmen op wat je te vertellen hebt. En hun hart gaat open. En het jouwe ook. 💙

(Hieronder vind je een voorbeeldje van een mama)

“Mijn lieve kind, ik moet je wat vertellen. Ik ben je mama. Ha! Nu kan ik dat zo zeggen. Nu voelt dat ook zo en zie ik het leven niet door een soort waas. Nu kan ik zeggen dat ik een dochter heb. Maar dat ging in het begin niet vanzelf. Ik ben toen je net geboren was en vele weken en maanden daarna echt overdonderd geweest door jouw komst. Ik had zo naar je uitgekeken, alles was piccobello voorbereid: de suikerbonen, je kamertje, de geboortelijst. Ik was zó blij dat je er eindelijk aankwam. Maar toen je er dan eindelijk was, wist ik het niet meer zo goed. Ik ben toen soms tekort geschoten. Ik kon toen niet altijd adequaat reageren. Ik ben toen soms boos geworden op jou omdat ik het allemaal niet meer wist. Ik heb toen veel gehuild, nu nog soms. Dat spijt mij echt heel erg. Ik wou dat ik toen een betere mama was geweest voor jou. Maar ik wil je laten weten dat dat niet jouw fout was. Echt niet. Mama had het toen moeilijk met zichzelf.

Het voelde ook zo onwennig. Ik wist echt niet wat ik soms met je moest doen, hoe ik mama zijn moest. Dat vind ik nu echt heel erg. Ik vraag mij af of jij je dat herinneren zal. Of dat je misschien een andere mama wilt? Soms denk ik nog altijd dat ik het niet goed doe, dan weet ik echt niet wat ik moet doen om je te laten stoppen met huilen. Of dan lig je in je park en dan vraag ik mij af of ik met je moet spelen. En hoé dan? Ik voel mij echt zo onervaren en onzeker soms. Maar weet je wat, mijn lieve kind? Ik hou ontzettend veel van je. In het begin voelde ik dat niet zo sterk. Dan dacht ik dat ik je graag moest zien, dat is wat anders. Ik zag je dan liggen en dan floepte het door mijn hoofd:”Oh ja, dat is mijn dochter!” Damn zeg. Ik heb een dochter. Ik ben moe-der. Ik was vooral heel erg moe toen. Ik voelde mij nog niet echt moeder van jou. Nee, dat was niet de mooiste periode van mijn leven. En dat spijt mij echt heel erg. Dat heeft ook echt niets met jou te maken. Ik zeg het nog eens: echt niet. Ik was heel blij met jou en papa ook, alleen stond er precies een rookgordijn tussen jou en mij. Ik kon je niet zo goed “zien”. Snap je? Ik zag mezelf ook helemaal niet meer, ik was echt verloren. Jij deed dat natuurlijk geweldig! Ik had mij geen betere dochter kunnen voorstellen, je bent echt perfect voor ons, voor mij. Maar ik wil dus zeggen dat het mij ongelooflijk spijt dat ik er die eerste tijd niet écht ben geweest voor jou. Sorry, sorry. Ik had het graag anders gehad. Maar het is nu zo. Ik doe mijn best, jij ook en samen slaan we ons er wel door. De ene dag al wat beter dan de andere. En ik voel mij alsmaar beter en beter in mijn vel en ik kan nu eindelijk genieten van jou, meestal toch. Soms weet ik het weer even niet meer maar dat is okee. Ik hoop dat je het mij vergeeft. Ooit. Ik hoop dat ik het mezelf vergeef, ooit. Met veel tijd en boterhammen. Ik zie je graag, mijn kind. Dank je wel voor je geduld en liefde en gewoon te zijn wie je bent. Dank je wel om hier bij ons te zijn.”

Oh jee, ik heb er bijna twee!


imageWanneer je vorige kraamtijd zo een beetje een grote of kleine donderwolk was, wanneer je veel gehuild hebt na de bevalling, wanneer je ideaalbeelden van het moederschap in elkaar gestort zijn als een kaartenhuis, dan is de stap naar een tweede kind een hele grote. En dan bedoel ik écht een heeeeeeeleeeeee grooooooteeee. De schrik slaat je wellicht al om het hart bij de gedachte alleen. Daarom komen best veel moeders bij mij aankloppen wanneer ze zwanger zijn van hun tweede kind. En allemaal hebben ze dezelfde vraag:”Help mij voorkomen dat ik in dezelfde woestijn terechtkom.” Nou, dat voorkomen kan ik niet. Ik kan hoogstens wat handvatten geven die helpen. En die ga ik nu uitleggen se. ;)

Maak een stand van zaken op

Het is cruciaal dat je min of meer de ellendige periode bij baby 1 verwerkt hebt. Kan je erover  praten zonder in tranen uit te barsten? Goed! Kan je er een goed grapje over maken? Toppie! Denk je eraan terug zonder verbittering? Groen licht. Word je nog verteerd door schuldgevoel omdat het niet gegaan is zoals je het wou? Werk aan de winkel! Heb je nog regelmatig paniek- of angstaanvallen? Zoek hulp! Wees eerlijk met jezelf en hou je hormonen even in bedwang, mocht je nog niet zwanger zijn.

Bereid je voor

Een verwittigd vrouw is er 3 waard zei mijn leraar Latijn. Je hebt er alle belang bij om goed beslagen te ijs te gaan. Vroedvrouwen zijn over het algemeen beter in het opvolgen van emotionele issues bij een zwangerschap dan gynaecologen. Juist zo iemand heb je nodig. Ze zal je helpen met al je angsten en verdriet die te maken hebben met je zwangerschap en bevalling. Ook kraamhulp achteraf doet wonderen. En als je graag borstvoeding geeft en dat liep vorige keer mis, bel je best op voorhand naar een lactatiekundige. Hulp aan huis gaat jou de steun geven die je nodig hebt. We wonen niet meer in communes, onze moeders gaan vaak zelf nog werken, we hebben te weinig voorbeelden in het moederschap. Daarom hebben we hulp nodig van vrouwen die er iets van kennen. Zet je trots opzij. “Ik kan het wel alleen.” mag je zeggen wanneer je een autowiel wil vervangen maar niet als je gaat bevallen. Wees je ervan bewust dat je door de eerste keer meer kans hebt om de tweede keer de pedalen te verliezen. Je laat je daardoor echt best zoveel mogelijk ondersteunen. Je moet het wel zelf doen maar niet alleen.

Maak verbinding met je ongeboren kind

Hoe beter de verbinding tussen moeder en kind hoe minder kans op postpartum problemen van emotionele aard. Deze verbinding begint niet vanaf de geboorte maar vele maanden ervoor. Je kan je kindje al kennen nog voor het is geboren en vice versa. Praat er tegen, zorg dat de papa er bewust een band mee ombouwt, vertel wat je doet, voelt en ziet. Vertel over je angsten en verdriet en dat deze van jou zijn en niet van hem of haar. Probeer een beeld te vormen van het wezentje in je buik, van zijn of haar persoonlijkheid afgeleid uit jullie interactie. Hoe snel of hoe traag, hoe doelgericht, hoe zacht of hoe kort hij of zij contact met je maakt, zegt iets over het temperament. Zeg dat je ernaar uitkijkt hem te ontmoeten en dat hij welkom is. Streel niet alleen je buik maar maak écht contact. Geen vluchtig aaitje maar écht aanwezige nabijheid. Maak tijd voor je ongeboren kind en start jullie band met een voorsprong. Het loont écht! Een haptonoom kan jullie hierbij helpen.

Bereid je omgeving voor

Iedereen heeft het beste met je voor, zonder twijfel. Maar jij bevalt, jij hebt recht op ALLE comfort en jij bent de baas. Betuttelende, overbezorgde, bemoeizieke adviezen kan je missen als kiespijn. Zorg ervoor dat je omgeving weet wat je belangrijk vindt. Je wil misschien geen raadgevingen (“Moet hij nu weer eten?”) of je wil dat ze de eerste weken zorgen voor eten of je wil dat het bezoek maximum een uur blijft (werk voor je partner!) of je wil kraamkost (zet het op het geboortekaartje) of je wil nog iets anders. Organiseer je troepen met andere woorden.

Maak een geboorteplan

De bevalling bij baby 1 is soms een bron van frustratie en ontgoocheling. Daarom is een geboorteplan een uitstekend idee. Zet nauwgezet op papier wat voor jou belangrijk is tijdens de arbeid en de bevalling en overloop dit met je gynaecoloog of vroedvrouw. In mijn boek vind je duidelijke vragen om je op weg te helpen hiermee. Overweeg lang genoeg een poliklinische bevalling of zelfs een thuisbevalling. Beiden, onder strak medisch toezicht, even veilig als een ziekenhuisbevalling. Hoe minder mensen die je in de war kunnen brengen met tegenstrijdige adviezen, hoe beter. Snel terug naar huis gaan, bevordert je gevoel van zelfredzaamheid, dat kan je deugd doen.

Wees realistisch

Een tweede kind gaat weer wennen worden. Je gaat je draai moeten zoeken, je gaat weer niet weten wanneer je kan douchen die eerste dagen, je gaat dubbel zoveel was hebben, nog meer speelgoed in huis, misschien dubbel zoveel luiers te verversen, je gaat rondlopen als een zombie door de vermoeidheid, je gaat momenten hebben dat je je afvraagt waaraan je bent begonnen.

MAAR: meestal gaat het bij een tweede echt vlotter. De handelingen zitten nog in je vingers. Je lichaam herkent veel van bij baby 1 dus je werkt sneller op automatische piloot, je moet niet meer al je ideaalbeelden loslaten, je partner is al geroutineerder en je schoonmoeder weet nu ook al dat ze de baby niet mag pakken als het kind slaapt. Dus: er is hoop! :)

Zoek een buddy

ik pleit in mijn boek voor een maatje. Iemand die op dezelfde golflengte zit en bij wie je je hart kan uitstorten. Misschien kan een vriendin je hierbij helpen? Ik ben ook grote voorstander van je aan te sluiten bij een groep moeders die voor dezelfde maand als jij is uitgerekend. De steun, solidariteit en herkenning zijn daar enorm. Alle baby’s gaan ongeveer op hetzelfde moment door dezelfde fasen dus je hebt direct een klankbord wanneer je je onzeker voelt. Je kan raad vragen, op elk moment, er is altijd wel iemand die even tijd heeft. Het gaat niet altijd over honing en melk maar ook over de minder prettige kanten van het moederschap. De meeste groepen verkassen naar Facebook en daar gebeurt alles in een besloten groep. Je hoeft dus niet je hart en ziel bloot te geven voor de hele wereld. De dagdagelijkse steun is onbetaalbaar. Misschien vind je dit een grote stap maar vertrouw mij: het is echt de energie waard.

Praat met je partner

Uit mijn onderzoek bij 140 moeders blijkt dat de partner de belangrijkste factor is om je lekker in je vel te voelen als moeder. Het spreekt voor zich dat je partner je “partner in crime” wordt. Daarom helpt het als jullie op dezelfde golflengte zitten. Praat met hem (of haar) NU AL over je noden en wensen. Wat vind je belangrijk eens de baby er is? Hoe lang wil je dat je partner thuis blijft? Wat kan hij verwachten van jou die eerste weken en maanden? Waar wil je dat hij bijspringt? Hoe gaan jullie de nachten doen? Hoe staat hij tegenover jouw keuze voor fles- of borstvoeding en de implicaties die die keuze meebrengen? Hoe kan hij het jou comfortabel maken? Wanneer wil je terug gaan werken? Hoe gaan jullie de zorg voor de oudste(n) opvangen? Allemaal thema’s waarover je het al kan hebben voordat de baby er is. Dit geeft rust. En rust heelt.

Stop op tijd met werken

Het helpt wanneer je meer uitgerust begint aan de bevalling. Vermoeidheid is een belangrijke trigger voor postpartum problemen. We zijn allemaal moe wanneer we pas bevallen zijn maar wanneer je al uitgeput begint aan de bevalling dan start je in het rood. Dat is een slecht plan, dat zie je zelf wel. Ik hoor je al zeggen dat je dan minder weken hebt ná de bevalling. Dat klopt, je hebt er 15 in totaal. Maar er bestaat zoiets als ouderschapsverlof, tijdskrediet en borstvoedingsverlof. Gebruik het systeem. Je kan zelfs onbetaald verlof nemen als je wil. Je zal er geen boterham minder door moeten eten want het bezoek brengt kraamkost mee. ;)

Relaxed moederschap 

Veel moeders brengen zich onnodig in de stress. Het is écht niet nodig dat je kindje al vanaf dag 1 alleen in slaap valt, alleen slaapt en zich alleen kan bezighouden. Het enige wat zo een baby nodig heeft, ben jij. Ja maar, mijn huishouden, hoor ik je zeggen. Daarom: investeer in een goede draagdoek. De plaatselijke vroedvrouwen kunnen je zeker helpen hiermee. Maak het jezelf gemakkelijk en draag je kind vaak. Lees hierover een goed boek (Célia Ledoux heeft er goede geschreven) en bereid je voor op zo weinig mogelijk doen en zoveel mogelijk tijd doorbrengen met je baby. Dat is ook goed voor de aanmaak van knuffelhormonen wat je borstvoeding weer ten goede komt en jullie hechting. Hele dagen met je baby op de zetel zitten en liggen is volstrekt normaal en gezond voor beide partijen. Laat je inspireren door moeders die hetzelfde doen en relax. Nu al!

Maak contact met de natuur

A walk a day, keeps the doctor away. Ik weet het. Je maakt je veel zorgen. Hoe je dat allemaal gaat doen straks, met twee, drie of zelfs vier kinderen. Je twijfelt of je wel de juiste keuze gemaakt hebt met nog een kind te willen. Je raakt soms in paniek na een slechte nacht of als kindje 1 ziek is: geen idee hoe je dat zou moeten doen met nog een baby erbij. Je huilt soms als niemand het ziet omdat je zo bang bent. De schrik slaat je om het hart als je denkt aan de eerste kraamtijd. Dat. Wil. Je. Echt. Niet. Meer. Ik geloof je. Echt waar. Een stevig contact opbouwen met jezelf is daarom heel belangrijk. Belangrijk dat je voelt hoe je jezelf tot rust kan brengen. Hoe je terug grond onder je voeten kan vinden. Wandelen in de natuur is daarvoor heel helpend. Dat hoeft niet lang te zijn, een kwartiertje is al veel. Tijdens de wandeling haal je diep adem en verzeker je jezelf ervan dat het allemaal in orde komt. Je zegt dat ook luidop. Voel hoe je voeten stappen op de grond. Wees je bewust van de natuur rond jou. Raak met je linkerhand de planten aan (links stimuleert de gevoelskant in je hersenen). Knuffel een boom. Spring een paar keer met beide voeten hard op de grond. (Niemand kijkt hoor.) Roep je naam. Roep de naam van je kind. Zoek positieve gedachten zoals “Ik kan het.” of “Het gaat mij lukken.” en herhaal deze twintig keer terwijl je stevig doorstapt. Als je bekkeninstabiliteit hebt: zoek je een plek middenin de natuur en doe al het voorgaande al zittend. Doe dit elke dag in de laatste zes weken van je zwangerschap. Je zal merken hoe je aan kracht wint. Dit gaat je echt helpen. De wandeling kan je verder zetten na de bevalling maar dan met je kindje op je buik in plaats van in de buik. Je zal huilen van ontroering de eerste keer wanneer jullie deze wandeling samen doen. Believe me.

Vertrouw op jezelf

Je staat zoveel maanden verder, je hebt wijsheid en ervaring erbij gekregen, je kent jezelf ook beter, je partner weet meer hoe hij kan helpen, je gaat sneller voelen wanneer het de verkeerde kant opgaat. Hoe sneller je de negatieve spiraal kan stoppen, hoe beter. Je bent echt meer voorbereid dan de eerste keer. Je hoeft niet heel de transformatie van vrouw tot moeder door te maken. Je doét het al. Je kan het al. Je bént het al.

“Mama, waarom ben je zo perfect?”

imageStel je een leven voor waarin je zelf wat minder het perfecte wilt nastreven, hoe verlost en opgelucht zou je je voelen? Moeders en perfectionisme. Een soms afscheidelijk duo. We willen als moeder soms zo graag de dingen perfect doen: op alles voorbereid, het beste van het beste, het leven onder controle. En weet je hoe dat komt? Omdat we niet het etiket willen krijgen van “slechte” moeder. Zo een moeder die niet het beste wil voor haar kinderen, die niet het onderste uit de kan haalt, die geen uren in de keuken staat voor cupcakes en taarten. Want dát is blijkbaar een referentie voor hoe graag een moeder haar kinderen ziet.

De perfectie sluipt er op vele manieren in. Perfectionisme is aangeleerd gedrag, niet iets waarmee je wordt geboren. We leren het aan onze kinderen maar ook jij, perfecte moeder, hebt het geleerd door opvoeding. Daardoor worstelen we er nog mee, elke dag en brengen we door ons gedrag impliciet over dat we het perfect willen. Hoe doen we dat? Door hoe we reageren op resultaten op school (“voor taal nog een beetje meer je best doen he jongen”), hoe we onze kinderen kleden (“wat zie je er mooi uit!”), hoe ze kleuren, knippen en plakken (“heel mooi maar wel wat scheef he!”), hoe we hen corrigeren (“kom, ik trek je jas recht!”), hoe ze zich moeten gedragen (“bij tante Julia moeten jullie rustig zijn hoor”), hoe we hen begeleiden tijdens het eten (“ik zal je helpen zodat je niet morst!”).

Maar nog veel meer leren kinderen by example. Hoe we rondschieten in huis als er bezoek komt, hoe graag we de zetel netjes houden, hoe geordend ons leven is, hoe we ons gezicht in de plooi houden ook al hebben we een klotedag, hoe we ons mooi optutten om alleen maar naar de bakker te gaan, hoe we de illusie wekken om alles onder controle te hebben maar ons vol proppen met wijn en chocolade, hoe we zeggen dat werken echt leuk is maar zuchtend vertrekken ‘s morgens. Al die zaken onder de radar pikken onze kinderen op. Het brengt hen in de war maar vooral nemen ze het als voorbeeld. Imperfectie is slecht.

Laat ons het losser laten allemaal, met de feestdagen in het verschiet. We willen zelf allemaal authentieke mensen om mee om te gaan, onze kinderen ook. Onze kinderen beoordelen ons echt niet om onze graad van perfectie. Ze voelen vooral hoe aanwezig je bent. Maar dan écht aanwezig. Omgaan met perfecte mensen vraagt veel energie, we doen hen er geen kado mee. Stel je een leven voor waarin je zelf wat minder het perfecte wilt nastreven, hoe verlost en opgelucht zou je je voelen?

Lieve Siska

imageHet is wel wat geweest he, al de commentaren op jouw “10 waarheden” in De Morgen van afgelopen weekend. Ja, over je kinderen spreken als “fuckers” en zeggen dat je graag nog eens een jaar kinderloos door het leven wilt, dat hoort niet in dit brave Vlaamse land. Dit land is immers bevolkt door allemaal perfecte moeders. Zelfs zij die schrijft dat perfecte moeders niet bestaan, komt je de les lezen. Ik ben dat alvast niet van plan.

Maar ik wil toch iets zeggen tegen jou.

Eerst en vooral heb ik je altijd een toffe madame gevonden. Okee, soms wat kort door de bocht maar daar hou ik wel van. En je hebt geen makkelijk pad gekozen door verliefd te worden op een getrouwde man en daar ook helemaal voor te gaan. Die man kwam met een pakketje: twee kinderen. Ik ben zelf moeder van twee stiefkinderen en dat is allemaal niet simpel. Daarnaast ben ik ook moeder van drie eigen kinderen (vier eigenlijk maar eentje hebben we te vroeg moeten laten gaan) en ook dat vraagt een hele reeks van kwaliteiten. Waarvan ik zeker weet dat jij die ook hebt. Je hebt -en dat schijnt niemand te zién- wellicht maar een stukje van jouw moederschap belicht. Moederschap kent veel facetten en soms blij zijn dat ze in bed liggen hoort daar helemaal bij. Ik geloof namelijk ook dat je vaak ook heel blij bent als ze terug wakker zijn. Tenzij om 6u ‘s morgens. Dan wat minder. De ouder die dat nooit denkt, die moet ik nog tegenkomen. Dus groot gelijk dat je dat eens luidop hebt gezegd.

Nu, lieve Siska, er moet mij toch iets van het hart. Toen ik je stukje zo las in de krant op zaterdagochtend werd ik er een beetje triestig van. Niet door wát je zei maar wel door je felheid, de rauwheid waarmee al die woorden uit je mond kwamen. Bijna staccato. Als een soort vuurspuwende draak. Het zat er al lang en het moest er-uit. Ik miste zo hard je zachte lieve kant, het kwetsbare in al dat vuur. Je zegt het ergens wel he dat je het zo fucking graag allemaal perfect wil doen. Maar weet je, Siska, dat hoeft helemaal niet. Want je bent goed bezig. En Lucien had zich geen betere mama kunnen indenken. Hoor je mij? Laat dat zachte er ook maar zijn, misschien in t begin als niemand kijkt en je hem een aai over zijn bol geeft als hij dan eindelijk halleluja slaapt. En nadien wanneer hij met zijn bakkes op de glijbaan knalt. Want hij heeft ook dat zachte kantje heel hard nodig. En dat zit er, ben ik zeker van. Dan komt het allemaal zo wat in balans. Mildheid naar jezelf toe is daarin een schoon begin. Fouten maken mag. Kinderen vettige Chinees geven ook. En dan gaat het voor jou allemaal wat comfortabeler worden denk ik. Gewoon blijven ademen. En hou je voor dat je nooit de enige bent die op dat moment staat te worstelen met een kind dat weer eens op die verdomde schommel wilt terwijl jij eigenlijk gewoon lekker in de zon op een terras wilt zitten. We zijn als vrouwen allemaal verbonden met elkaar. Ik geloof dat echt.

Zo. Veel succes ermee, we komen elkaar misschien nog tegen.

Lieve,

auteur van het boek “Mijn baby lacht…nu ik nog!”, therapeut van zeer veel zoekende moeders en mama van 5 actieve lieve schattige onmisbare fuckers ;)

 

De zoektocht naar een goede hulpverlener

imageJe voelt je niet goed. Je huilt teveel. Je zit op een dwaalspoor in je Leven. Je komt in een relatiecrisis. Je wilt leren loslaten. Je raakt er niet alleen uit, je wilt hulp. Dus je raapt al je moed bij elkaar en gaat op zoek naar een hulpverlener. Een psychiater? Een psycholoog? Een coach? Een therapeut? Na tien minuten zie je door het bos de bomen al niet meer. Wie heb je nodig? Wat heb je nodig? Wat is het verschil? En nog belangrijker: wie is nu “goed” en “betrouwbaar”?

Diploma’s maken het verschil

Een psychiater is een dokter in de geneeskunde met een specialisatie psychiatrie. Hij is de enige van alle functies hierboven die medicatie mag voorschrijven. Het is een dok-ter. Vaak hebben ze weinig doorleefde ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen. Ze zijn vooral academisch geschoold. Soms hebben ze een bijkomende therapeutische opleiding gedaan. Een psycholoog heeft een universitair psychologiediploma, hij mag geen medicatie voorschrijven. Sommigen hebben bijkomende opleidingen gedaan. Psychiater en psycholoog zijn beschermde beroepen. Je hebt een erkend diploma nodig alvorens je een naambordje aan de deur mag hangen. Therapeut en coach zijn onbeschermde beroepen. Iedereen mag zich zonder opleiding of wat dan ook, zo noemen. Dat maakt het ingewikkeld. Bij de universitairen weet je dat ze veel theoretische kennis hebben maar meestal/soms weinig echt doorleefd hebben. Bij de andere twee weet je niks over hun kennis maar soms, als je geluk hebt, weten ze wel wat het is om in een dal te zitten en nog belangrijker: wat de mogelijkheden zijn om er weer uit te kruipen. Dat laatste is volgens mij belangrijk. Wanneer je doorleefdheid zoekt, is het handig dat jouw hulpverlener niet alleen weet waarover hij praat maar het ook wezenlijk voelt wat het is om door de stront van het leven te gaan.

Een paar tips

Maar hoe weet je nu of je bij iemand “goed” zit, vragen mensen mij. Dat is natuurlijk eerst en vooral een heel persoonlijke kwestie. Ik kan daar op zich ook geen normen op kleven want dat is heel erg vanuit mijn eigen rederentiekader. Maar er zijn, in mijn ogen, toch een paar strohalmen om je aan vast te klampen.

 1. Iedere hulpverlener die zichzelf serieus neemt, start met een intake gesprek. Hierin wordt er verkennend met elkaar besproken of je wel op je plek zit. Er worden afspraken gemaakt over frequentie, hulpvraag, engagement, prijs, etc.
 2. Iemand die na een eerste gesprek al begint te zwaaien met medicatie, stemt mij onrustig tenzij er sprake is van ernstige suïcidale klachten en de onmogelijkheid om nog te functioneren. Wat dat laatste betreft: als je in staat bent om zelfstandig naar je afspraak te komen, je verhaal te doen en nog iets te eten en wat te slapen dan is dat al heel positief.
 3. Wanneer de hulpverlener totaal niet meer weet wat je verhaal is, je systematisch met de verkeerde voornaam aanspreekt, in slaap valt, prult met zijn gsm, ruikt naar bier, er onverzorgd bij zit, dan trek je beter je conclusies.
 4. Ook gesprekken waarbij jij enkel ventileert, zonder duiding, zonder richting, zijn een slecht teken, tenzij dat zo expliciet is overeengekomen. Soms komen mensen gewoon om de maand hun “bak leeg kappen”. Als dat duidelijk zo is afgesproken, no problem.
 5. Veranderen doet pijn. Dat is nu eenmaal zo. Als je altijd met superveel goesting naar de gesprekken gaat en super ontspannen altijd weer buiten gaat, is het interssant om je de vraag te stellen of dit jou iets oplevert. Verwarring is af en toe nodig en dat is niet leuk.
 6. Hulpverleners die letterlijk te dicht komen, daar blijf je beter van weg. Tenzij de manier van therapie (bvb emotioneel lichaamswerk of Shiatsu) aanrakingen vereisen.
 7. Het geeft vertrouwen als de persoon in kwestie werkt volgens de ethische code van een grotere organisatie. Bij coaches is dat bijvoorbeeld ICF (International Coach Federation), bij Gestalt is dat de NVAGT. Meestal vind je dit op de website. Een website is dus ook wel belangrijk.
 8. Vertrouw op je gevoel: voel je je onveilig, angstig, bedrukt in contact met de hulpverlener: loop dan hard weg.
 9. Iemand met een specialisatie zal je over het algemeen gerichter kunnen helpen dan iemand die van alle markten thuis is. Maar een must is het niet.
 10. Na 3 à 5 gesprekken zou je al een kleine of grote verandering moeten kunnen waarnemen. Verwacht daarin geen grootse dingen. Vraag zelf om een evaluatie na 3 à 5 gesprekken als de hulpverlener daar zelf niks over zegt.

Laat je niet misleiden door grote sjieke villa’s, veel referenties, 17 boeken, een overvol agenda. Psychologische hulpverlening is in ons land een knelpuntberoep. Er zijn er gewoon veel te weinig. En sommigen die er zijn, zouden beter iets anders gaan doen. Het belangrijkste vind ik daarom dat je gehoord wordt tijdens je gesprek. Je hebt geen nood aan iemand die gaat oordelen, je klein laat voelen of je gevoelens aanpraat. Vertrouw op je eigen barometer.